Želite nas bolje upoznati? Javite nam se na stranici Kontakt, porukom na društvenim mrežama ili na e-mail skoloseum.smb@gmail.com i zatražite obilazak prostora ili upoznavanje instruktora koji će raditi s Vašim djetetom. Rado ćemo Vam izaći u susret i pobliže Vam se predstaviti.